მსხვერპლის
შეწირვა:
ღვთისმოსაობის
გამოხატულება

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აითში უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: „უსათუოდ ვერ მიაღწევს ალლაჰთან ხორცნი შესაწირისა  და ვერც სისხლნი მისი.

Read