სათაურებიხუტბა

ღვთისადმი
ლოცვა-ვედრებით
ჩვენი გულები
სიმშვიდეს ჰპოვებს

სათაურებიხუტბა

ერთობისა და
ერთიანობის
განცდა

სათაურებიხუტბა

ახალგაზრდები ჩვენი ეროვნული და
სულიერი ღირებულებების მემკვიდრეები არიან.

სათაურებიხუტბა

ქალი
და მამაკაცი

სათაურებიხუტბა

მოხმარებისას
ზღვარსგადასულობა

სათაურებიხუტბა

შრომის ეთიკა:
საზოგადოებრივი
სიმშვიდის
საფუძველი

სათაურებიხუტბა

რამადანის ბაირამი:
სიხარულის,
სიმშვიდისა და ძმობის
დღეები

სათაურებიხუტბა

ყადირის
ღამე

სათაურებიხუტბა

სიკეთის
გაცნობიერება

სათაურებიხუტბა

ზექათი:
თანადგომა
ისლამში

02/06/2023

ღვთისადმი
ლოცვა-ვედრებით
ჩვენი გულები
სიმშვიდეს ჰპოვებს

26/05/2023

ერთობისა და
ერთიანობის
განცდა

19/05/2023

ახალგაზრდები ჩვენი ეროვნული და
სულიერი ღირებულებების მემკვიდრეები არიან.

12/05/2023

ქალი
და მამაკაცი

05/05/2023

მოხმარებისას
ზღვარსგადასულობა

28/04/2023

შრომის ეთიკა:
საზოგადოებრივი
სიმშვიდის
საფუძველი

21/04/2023

რამადანის ბაირამი:
სიხარულის,
სიმშვიდისა და ძმობის
დღეები

14/04/2023

ყადირის
ღამე

07/04/2023

სიკეთის
გაცნობიერება

01/04/2023

ზექათი:
თანადგომა
ისლამში

aile serisi banner
aile serisi banner

ხუტბეები

aile serisi banner