სათაურებიხუტბა

მსხვერპლის
შეწირვა:
ღვთისმოსაობის
გამოხატულება

სათაურებიხუტბა

იჩქარე, მოდი!
სალოცავი
შენითაა ლამაზი!

სათაურები

ადამიანის ღირსების შელახვის წინააღმდეგ
გამოიღვიძე, გამოაღვიძე და შეაჩერე!

სათაურებიხუტბა

ოჯახის შექმნა

სათაურები

უგრძნობი თაობის საფრთხე

სათაურებიხუტბა

გარემოს მიმართ ყურადღება მორწმუნის
ვალდებულებაა

სათაურებიხუტბა

ღვთის წიგნსა და შუამავლის
სუნაზე დამოკიდებულება

სათაურებიხუტბა

ციფრულ სამყაროში ოჯახური ღირებულებების დაცვა

სათაურებიხუტბა

შრომისა და საქმიანობის ეთიკა

სათაურებიხუტბა

მადლიერებას გიძღვნით მწყალობელო

24/06/2022

მსხვერპლის
შეწირვა:
ღვთისმოსაობის
გამოხატულება

17/06/2022

იჩქარე, მოდი!
სალოცავი
შენითაა ლამაზი!

14/06/2022

ადამიანის ღირსების შელახვის წინააღმდეგ
გამოიღვიძე, გამოაღვიძე და შეაჩერე!

10/06/2022

ოჯახის შექმნა

04/06/2022

უგრძნობი თაობის საფრთხე

03/06/2022

გარემოს მიმართ ყურადღება მორწმუნის
ვალდებულებაა

27/05/2022

ღვთის წიგნსა და შუამავლის
სუნაზე დამოკიდებულება

20/05/2022

ციფრულ სამყაროში ოჯახური ღირებულებების დაცვა

13/05/2022

შრომისა და საქმიანობის ეთიკა

06/05/2022

მადლიერებას გიძღვნით მწყალობელო

aile serisi banner
aile serisi banner

ხუტბეები

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება