სათაურებიხუტბა

სავაჭრო საქმიანობაში პატიოსნება

სათაურებიხუტბა

პარასკევის ლოცვა: ყოველკვირეული შეხვედრა

Genelსათაურებიხუტბა

ღმერთი ცოდნის გზაზე დამდგარ ადამიანს სამოთხეში შესვლას გაუადვილებს

სათაურებიხუტბა

როდესაც ღმერთი გეხმარება, დამარცხება გამორიცხულია

სათაურებიხუტბა

მუსლიმი საქმეს სანდოდ და კარგად ასრულებს

Genelსათაურები

დღეს 1 მუჰარრემი, ჰიჯრით 1443 წელია. გილოცავთ!

Genelსათაურები

მუჰარრემის თვე და ღვთისმსახურება

სათაურებიხუტბა

სიძნელეები ერთიანობით გადაილახება

სათაურებიხუტბა

ბუნებრივი კატასტროფების
მიმართ პასუხისმგებლობა
უნდა ვიგრძნოთ

აქტიურისათაურები

მედიის განვითარების ფონდი, MDF

17/09/2021

სავაჭრო საქმიანობაში პატიოსნება

10/09/2021

პარასკევის ლოცვა: ყოველკვირეული შეხვედრა

03/09/2021

ღმერთი ცოდნის გზაზე დამდგარ ადამიანს სამოთხეში შესვლას გაუადვილებს

02/09/2021

როდესაც ღმერთი გეხმარება, დამარცხება გამორიცხულია

27/08/2021

მუსლიმი საქმეს სანდოდ და კარგად ასრულებს

12/08/2021

დღეს 1 მუჰარრემი, ჰიჯრით 1443 წელია. გილოცავთ!

12/08/2021

მუჰარრემის თვე და ღვთისმსახურება

07/08/2021

სიძნელეები ერთიანობით გადაილახება

31/07/2021

ბუნებრივი კატასტროფების
მიმართ პასუხისმგებლობა
უნდა ვიგრძნოთ

29/07/2021

მედიის განვითარების ფონდი, MDF

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება