სათაურებიხუტბა

ღვთისმმსახურება, ღმერთსა და ადამიანს შორის
წმინდა კავშირი

სათაურებიხუტბა

მორწმუნე უსარგებლო სიტყვებისა
და საქმისაგან შორს დგას

სათაურებიხუტბა

ძალადობა ადამიანის
ღირსებას არ შეესაბამება

სათაურებიხუტბა

ღვთისმმსახურება, ღმერთსა და ადამიანს შორის
წმინდა კავშირი

სათაურებიხუტბა

ადამიანი რწმენით ამაღლდება

სათაურებიხუტბა

მოხუცების მიმართ პატივისცემა
წყალობისა და გადარჩენის ნიშანია

სათაურებიხუტბა

მისი მემკვიდრეობა,
უბადლო ერთგულება და თავდადებაა.

სათაურებიხუტბა

მისი მემკვიდრეობა,
უბადლო ერთგულება და თავდადებაა.

სათაურებიხუტბა

უკვდავი ცხოვრება-საიქიო

სათაურებიხუტბა

მორწმუნე სალოცავზე ზრუნავს

03/12/2021

ღვთისმმსახურება, ღმერთსა და ადამიანს შორის
წმინდა კავშირი

26/11/2021

მორწმუნე უსარგებლო სიტყვებისა
და საქმისაგან შორს დგას

19/11/2021

ძალადობა ადამიანის
ღირსებას არ შეესაბამება

12/11/2021

ღვთისმმსახურება, ღმერთსა და ადამიანს შორის
წმინდა კავშირი

05/11/2021

ადამიანი რწმენით ამაღლდება

30/10/2021

მოხუცების მიმართ პატივისცემა
წყალობისა და გადარჩენის ნიშანია

22/10/2021

მისი მემკვიდრეობა,
უბადლო ერთგულება და თავდადებაა.

15/10/2021

მისი მემკვიდრეობა,
უბადლო ერთგულება და თავდადებაა.

08/10/2021

უკვდავი ცხოვრება-საიქიო

01/10/2021

მორწმუნე სალოცავზე ზრუნავს

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება