სათაურებიხუტბა

არ გაეკაროთ
ისრაელის
პროდუქციას!

სათაურებიხუტბა

ლოცვა
სარწმუნოების
დედაბოძია

სათაურებიხუტბა

მუსლიმი
ღვთისმოსავი
ადამიანია

სათაურებიხუტბა

15 ივლისი: ეროვნული
გამარჯვება
ძვირფასო მორწმუნენო!

სათაურებიხუტბა

დავიცვათ ხუთი ძირითადი უფლება

სათაურებიხუტბა

ისლამი მოგვიწოდებს
ჩვენი რწმენის
შესაბამისად
ვიცხოვროთ

სათაურებიხუტბა

ზაფხულს
ყურანით
მივესალმოთ

სათაურებიხუტბა

ჰაჯი:
ხვთისმსახურება,
რომელიც სულიერ
განახლებას გვაძლევს.

სათაურებიხუტბა

მსხვერპლშეწირვა:
გამჩენსა და
თანამორწმუნე
ძმებთან დაახლოების საშუალება.

სათაურებიხუტბა

არამი:
რმერთსა და ადამიანს შორის ყველა
ზე დიდი წინაღობა

19/07/2024

არ გაეკაროთ
ისრაელის
პროდუქციას!

19/07/2024

ლოცვა
სარწმუნოების
დედაბოძია

19/07/2024

მუსლიმი
ღვთისმოსავი
ადამიანია

17/07/2024

15 ივლისი: ეროვნული
გამარჯვება
ძვირფასო მორწმუნენო!

05/07/2024

დავიცვათ ხუთი ძირითადი უფლება

28/06/2024

ისლამი მოგვიწოდებს
ჩვენი რწმენის
შესაბამისად
ვიცხოვროთ

21/06/2024

ზაფხულს
ყურანით
მივესალმოთ

14/06/2024

ჰაჯი:
ხვთისმსახურება,
რომელიც სულიერ
განახლებას გვაძლევს.

07/06/2024

მსხვერპლშეწირვა:
გამჩენსა და
თანამორწმუნე
ძმებთან დაახლოების საშუალება.

31/05/2024

არამი:
რმერთსა და ადამიანს შორის ყველა
ზე დიდი წინაღობა

aile serisi banner
aile serisi banner
aile serisi banner

ხუტბეები

aile serisi banner