სათაურებიხუტბა

მუჰარრემის თვე
და ქარბელა

სათაურებიხუტბა

ჰიჯრა ღვთის
გულისათვის

სათაურებიხუტბა

ყოველი სული წმინდაა

სათაურებიხუტბა

მსხვერპლშეწირვის დღესასწაული:
ღვთისკენ სწრაფვის სიხარული

სათაურებიხუტბა

ჰაჯი:
ღვთიური
მოწოდება

სათაურებიხუტბა

განკითხვის
დღისა და
განსჯის
გაცნობიერება

სათაურებიხუტბა

მსხვერპლის
შეწირვა:
ღვთისმოსაობის
გამოხატულება

სათაურებიხუტბა

იჩქარე, მოდი!
სალოცავი
შენითაა ლამაზი!

სათაურები

ადამიანის ღირსების შელახვის წინააღმდეგ
გამოიღვიძე, გამოაღვიძე და შეაჩერე!

სათაურებიხუტბა

ოჯახის შექმნა

05/08/2022

მუჰარრემის თვე
და ქარბელა

29/07/2022

ჰიჯრა ღვთის
გულისათვის

22/07/2022

ყოველი სული წმინდაა

08/07/2022

მსხვერპლშეწირვის დღესასწაული:
ღვთისკენ სწრაფვის სიხარული

08/07/2022

ჰაჯი:
ღვთიური
მოწოდება

01/07/2022

განკითხვის
დღისა და
განსჯის
გაცნობიერება

24/06/2022

მსხვერპლის
შეწირვა:
ღვთისმოსაობის
გამოხატულება

17/06/2022

იჩქარე, მოდი!
სალოცავი
შენითაა ლამაზი!

14/06/2022

ადამიანის ღირსების შელახვის წინააღმდეგ
გამოიღვიძე, გამოაღვიძე და შეაჩერე!

10/06/2022

ოჯახის შექმნა

aile serisi banner
aile serisi banner

ხუტბეები

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება