ოჯახის შექმნა

  ძვირფასო მორწმუნენო! ქორწინება არის ერთ-ერთი სუნნეთი, რომელიც ღვთის ბრძანებისა და შუამავლის მოწოდების შესაბამისად ხორციელდება. წყვილები

Read