ადამიანის ღირსების შელახვის წინააღმდეგ
გამოიღვიძე, გამოაღვიძე და შეაჩერე!

უკანასკნელ პერიოდში მომრავლდა ისეთი ორგანიზაციები და ჯგუფები, როგორიცაა ლგბტ თემი და სხვა მსგავსი. მათი მიზანი საზოგადოებრივი ღირსების, სირცხვილის გრძ

Read