იჩქარე, მოდი!
სალოცავი
შენითაა ლამაზი!

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აიათში უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: და იცოდეთ, რომ თქვენი ქონება და თქვენი შვილები ცდუნებაა, და უეჭველად, ალლაჰთანაა

Read