ქორწილებში შუამავლის მიერ დაწესებული ნორმებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ

ძვირფასო მორწმუნენო! შუამავალმა თავისი საყვარელი ქალიშვილი ფატიმა ჰზ. ალიზე დააქორწინა. ჰზ. ფატიმას მზითევი ერთ ნაჭერ ხავერდს, წყლის ჭურჭელს და ერთ

Read