გეოგრაფიული სტრუქტურასაქართველოს

საქართველოს მიმოხილვა

საქართველო დიდი კავკასიონის მთაგრეხილის სამხრეთით მდებარეობს.

ოფიციალური სახელი ამ ქვეყნისა, რომელიც რუსულად ცნობილია როგორც „გრუზია“, ქართულად – საქართველო და დასავლურ ენებზე– Georgia-Georgie, არის საქართველოს რესპუბლიკა.

საქართველო დიდი კავკასიონის მთაგრეხილის სამხრეთით მდებარეობს. ჩრდილოეთიდან აკრავს რუსეთის ფედერაცია, სამხრეთიდან – სომხეთი და თურქეთი, აღმოსავლეთიდან და სამხრეთ–აღმოსავლეთიდან – აზერბაიჯანი, დასავლეთიდან კი – შავი ზღვა.

ფედერალური მოწყობის საქართველოში შედის აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. მისი ფართობია 69.700 კმ კვადრატი, მოსახლეობა – 5.500.000, დედაქალაქია თბილისი.

Comment here