გეოგრაფიული სტრუქტურასაქართველოს

რელიეფი

დიდი კავკასიონის მთაგრეხილი, რომელიც დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ თანდათან მაღლდება, ქვეყან

საქართველო რელიეფის ფორმების მიხედვით იყოფა სამ რეგიონად:
 
1. ჩრდილოეთით – დიდი კავკასიონის მთაგრეხილი;
2. სამხრეთით – პატარა კავკასიონის მასივი, სადაც მდებარეობს აჭარა–იმერეთის, თრიალეთის, ბორჯომი–ბაკურიანისა და ახალციხის მთები;
3. ამ ორ მასივს შორის მდებარე უსწორმასწორო დაწეული რეგიონი, სადაც დაბლობებსა და იალაღებს უჭირავს ადგილი.
 
დიდი კავკასიონის მთაგრეხილი, რომელიც დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ თანდათან მაღლდება, ქვეყანას რუსეთის ფედერაციისგან გამოყოფს. მისი უმაღლესი მწვერვალები: შხარა (5068 მ), ყაზბეგი (5047 მ), რუსთავი (4960 მ), თეთნულდი (4852 მ) და უშბა (4700 მ) ამ რეგიონში მდებარეობს. სამხრეთით მდებარე პატარა კავკასიონი უფრო დაბალია და სიმაღლე დიდი აბულის მწვერვალზე 3301 მ–მდე აღწევს.
 
ჩრდილოეთით და სამხრეთით მდებარე მთიან მასივებს შორის დარჩენილი დაწეული ფართობის დასავლეთით მდებარეობს კოლხეთის დაბლობი, აღმოსავლეთით – ქართლისა და კახეთის იალაღები. კოლხეთის დაბლობზე, შავ ზღვასთან ახლომდებარე ადგილები ჭაობების დაშრობით სოფლის მეურნეობისათვის ხელსაყრელი გაუხდიათ.
 
მესხეთისა და ლიხის მთები, კვეთს რა დაწეულ რეგიონს ჩრდილოეთ–სამხრეთის მიმართულებით, დიდ კავკასიონსა და პატარა კავკასიონს აერთიანებს. ეს მთები იმავდროულად შავი ზღვისა და კასპიის ზღვის აუზებს შორის მდებარე წყალგამყოფი ხაზია. კახეთის, ლორისა და ქართლის იალაღები, რომლებიც აღმოსავლეთში 2500 მეტრამდე მაღლდება, მდინარე მტკვრის შენაკადების მიერ დანაწევრებულია და უსწორმასწორო ფორმა მიუღია.

Comment here