სწავლა სინათლეა

ძვირფასო მორწმუნენო! შუამავალმა ნახა, რომ მედინაში, შუამავლის მეჩეთში ორი ჯგუფი იყო. ერთი ჯგუფი სულ ლოცვა-ვედრებას აღავლენდა, ხოლო მეორე კი- სწავ

Read