ღვთის წიგნსა და შუამავლის
სუნაზე დამოკიდებულება

ძვირფასო მორწმუნენო! ყურანის აითის მიხედვით უზენაესი გამჩენი ბრძანებს: „ნამდვილად, ჩვენ მოგივლინეთ თქვენ შუამავალი თქვენივე წიაღიდან; ის თქვენ

Read