ალკოჰოლური სასმელები: საწამლავი, რომელიც ბოროტების მეგობარია

ძვირფასო მუსლიმებო! ისლამი გვიწესებს წესებს, რომლებიც ჩვენს ჯანმრთელობას, გონებას, ქონებას, რწმენასა და შთამომავლობას იცავს. ისლამი გვიბრძანებს,

Read

მორწმუნე ყველა საქმეში ზომიერია

ძვირფასო მუსლიმებო! ყურანის აიათში ჩვენი უზენაესი გამჩენი ბრძანებს: „იმით, რაც ალლაჰმა გიბოძა, ისწრაფე საიქიო სამყოფელისკენ, და არ დაივიწყო შენი წი

Read

საუკეთესო მორალი

პროფ. ალი ერბაში რელიგიის საქმეთა მინისტრი მატერიალურ სამყაროში ადამიანის მნიშვნელობის განმსაზღვრელი მისი პასუხისმგებლობაა და ამ პასუხისმგებლობის

Read

წყალი: სიცოცხლისა და შვების წყარო

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი წყალობა, რაც ღმერთმა გვიბოძა, არის წყალი. ყურანში ნაბრძანებია, რომ ყველა ცოცხალი არსება წყლისგანაა

Read

უანრშეზღუდულობა: გამოცდა, რომლის შედეგიც სამოთხეა

აღნიშნულ აიათში უზენაესი ბრძანებს: „უეჭველად, თქვენგან ყველაზე პატივდებული ალლაჰის წინაშე თქვენში ყველაზე უფრო ღვთისმოშიშია. უეჭველად, ალლაჰი ყოვ

Read

უსარგებლო საქმეებზე თავის დანებება კარგი მსახურების ნიშანია

ძვირფასო მუსლიმებო! აღნიშნულ აიათში უზენაესი ბრძანებს: „და როს გაიგონებენ ფუჭსიტყვაობას, ზურგს აქცევენ და ამბობენ: „ჩვენ -  ჩვენი საქმეებით, თ

Read

მორწმუნე პასუხიმგებლობის მატარებელია

ძვირფასო მუსლიმებო! ღმერთმა ადამიანი გონიერ, ღირსეულ და პასუხისმგებლობით აღსავსე არსებად გააჩინა. ისლამის პრინციპების მიხედვით ყოველ ადამიანს დაბ

Read

მცირე განბანვა სხეულის სიჯანსაღისა და სულიერი სიმშვიდის მომტანია

ძვირფასო მუსლიმებო! აიათის მიხედვით უზენაესი ბრძანებს: „ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! როცა წამოდგებით სალოცავად, დაიბანეთ სახენი და ხელები იდაყვები

Read

შუამავალი და ბავშვები

ძვირფასო მუსლიმებო! უზენაესი გამჩენი ყურანში ბრძანებს: „ქონება და შვილები მშვენებაა მიწიერი ცხოვრების, მაგრამ წარუვალი სიქველენი უკეთეს საზღაურიანი

Read