ღვთის
შეწევნა
ჩვენთანაა

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აიათის მიხედვით უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: „ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! თუკი ალლაჰისთვის შეეწევით, ალლაჰიც შ

Read

საიქიო: მუდმივი
სასუფეველი

ძვირფასო მორწმუნენო! ჩვენ ყველანი ამ ქვეყანაზე დროებით მოვლენილი მგზავრები ვართ. ყველანი სიცოცხლის იმ პერიოდს გავდივართ, რაც გამჩენს დაუწესებია

Read

სილაი რაჰიმ: წყალობისა და სიუხვის საწინდარი.

ძვირფასო მორწმუნენო! ჩემს მიერ წაკითხულ აიათში უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: „ჰეი, ადამიანნო! გეშინოდეთ თქვენი ღმერთის, რომელმაც გაგაჩინათ

Read

პარასკევი: კვირის
დღესასწაული

ძვირფასო მორწმუნენო! ყოველი კვირის პარასკევ დღეს მუსლიმები ეზნის ხმაზე სალოცავში მიიჩქარიან. ძვირფასო ძმებო! დალოცვილ იყოს ჯუმა! ღვთის წყალობა და ბა

Read