სათაურები

მსოფლიო საზოგადოებას

დღევანდელ პერიოდში, როდესაც ბატონობას ძალა და არა სამართალი, როცა ამდენად გაიზარდა მუსლიმანი ხალხის წინააღმდეგ აგრესია საჭიროდ მივიჩნიეთ მსოფლიო საზოგადოების საყურადღებოდ ასეთი განცხადება გაგვეკეთებინა.

ისტორიის მანძილზე ალბათ ყოველთვის იყო ძალადობა,მაგრამ ისეთი გავრცელებული და მზაკვრული არასდროს ყოფილა როგორც დღეს არის. სინამდვილეში დედამიწაზე მთელი სულიერი არსებებისათვის საკმარისი რესურსი არსებობს, მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილი იყენებს ამ რესურსების უმეტეს ნაწილს, უმეტესი ნაწილი კი ადამიანურ ცხოვრებას ჩამოშორებულია. ასეთი უსამართლო გადანაწილების შედეგად წარმოშობილ უბედურებას ემატება თანამედროვე ძალადობის კიდევ ერთი საზიზღარი გამოვლინება; გათავისუფლების სახელით დამონება…

დღევანდელი ”ძლიერნი ამა ქვეყნისანი” თავიანთ კეთილდღეობას, მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში, სხვების უბედურებაზე, სისხლზე და ცრემლზე აშენებენ. და იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ასეთი გადანაწილება, ყოველდღე უფრო და უფრო აგრესიულნი ხდებიან. ამ პროცესში ადამიანებს ართმევენ ღირსებას და ახდენენ თავიანთი სარგებლობისათვის მანიპულირებას.

დასავლური ცივილიზაციის მმართველები თავიანთი მიზნების მისაღწევად სარწმუნოებასაც იყენებენ. ჯვაროსნული ლაშქრობები, რომლებიც გვეგონა, რომ მხოლოდ ისტორიის წიგნებში შემორჩა, დღეს ისევ გაცოცხლდა და შეიძლება ითქვას ადრინდელზე უფრო მეტად შეუბრალებელი და მზაკრული გახდა. მსოფლიოში სადაც კი რაიმე კონფლიკტი გაჩნდება აუცილებლად შეხდებით დაჩაგრულ მუსულმან ხალხს და კეთილდღეობისა და წესრიგის სახელით მჩაგვრელ დასავლურ ძალებს. სამართალი მოგვაქვსო ამბობენ და მოაქვთ უსამართლობა, მშვიდობის მაგივრად მოაქვთ ომი, უსაფრთხოების მაგივრად მოაქვთ ტერორი, კეთილდღეობის მაგივრად – უბედურება. ადგილობრივი

კონფლიკტები კი ამ ყველაფერს ხელს უწყობს.

სინამდვილეში თუ ისტორიაში ყურადღებითა და სინდისიერად ჩავიხედავთ მივხვდებით, რომ ასეთი ძალადობა უპასუხოდ არ რჩება. ყურანში ნახსენები გააფთრებული ხალხები და მათი ბოლო. ზოგი მიწისძვრით, ზოგი ქარიშხლით, ზოგიც სხვადასხვა უბედურებებით განადგურდა. ზოგი მებრძოლ სპილოებს ენდობოდა, რამე თუ ისინი ითვლებოდნენ ყველაზე დიდ ძალად ომში, მაგრამ მათი დამარცხებისათვის პატარა ფრინველებიც საკმარისი აღმოჩნდნენ. ეს მუსულმანებისათვის კარგი გაკვეთილი იყო. მუსულმანი ნებისმიერ შემთხვევაში არ უნდა გადასცდეს არჩეული გზიდან. თავის რწმენაში ოდნავადაც არ უნდა შეეპაროს ეჭვი, თავისი გააკეთოს და დანარჩენი ღმერთისგან მოილოდინოს. ურწმუნოების წინააღმდეგ ფიზიკურ ნაკლულობას უზენაესი ღმერთი შეავსებს.

წინა აზიის ქვეყნები მთელი ისტორიის მანძილზე, ისევე როგორც დღეს მთელი მსოფლიოსათვის გეოგრაფიულად მნიშვნელოვან ტერიტორიებს ფლობენ. რადგანაც ეს ტერიტორია მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია და აქ ხდება დიდი გარიგებები, ამდენად მნიშვნელოვანია ამ ტერიტორიაზე სამართლიანი მმართველობის არსებობა. ესაა მშვიდობის გასაღები. ჩვენ მოვუწოდებთ აქ მცხოვრებ ადამიანებს იყონ უფრო მგრძნობიარე და გაცნობიერებულნი. მოდით განვავითაროთ ადგილობრივი კულტურა და შევქმნათ ისეთი ცივილიზაცია, რომელიც ისლამის წყაროებით იკვებება. კეთილდღეობისა და მშვიდობის სახელით მოსულ გარე ძალებს უფრო მედგრად და ღირსეულად დავხვდეთ. ჩვენ გავაკეთოთ ის რაც ხელიდან გამოგვივა, ბოლომდე დავიხარჯოთ და მოძალადეების ერთი შეხედვით უძლეველი სამხედრო ძლიერება გაცალმტვერდება.

ისლამი კაცობრიობისა და სამყაროს მშვიდობისა და გადარჩენის გარანტიაა. როცა ისლამი თავის ჭეშმარიტ ადგილს დაიმკვიდრებს დედამიწაზე, ძალადობა და არეულობა აღარ იარსებებს.

DÜNYA KAMUOYUNA
İnsanlık alemine Hakkın değil, gücün hakim olduğu, zulmün Müslüman toplumlar üzerinde bu kadar çöreklendiği bir dönemde, kamuoyuna bir açıklama yapmayı gerekli görüyoruz.

Zulüm insanlık tarihinde belki hep vardı, ama bugünkü kadar yaygın ve sinsi olmadı. Aslında bütün yaradılmışlara yetecek kadar kaynak varken, dünyanın çok küçük bir azınlığı, çok büyük kaynaklara tahakküm etmekte ve insanların çoğu insanca yaşama erdeminden mahrum kalmakta… Kaynakların bu kadar adaletsizce kullanılmasından doğan sefalet bir yana, çağdaş zulmün daha da iğrenç bir diğer vechesi var: özgürleştirme adına köleleştirme…

Günümüz egemenleri refahlarını, dünyanın başka yerlerinde “öteki”lerin kanları, sefaletleri ve gözyaşları üzerine yükselttiler. Ve bu düzenlerinin devam etmesi için her geçen gün daha da azgınlaşıyor ve saldırganlaşıyorlar. Bunu yaparken insanlığın ortak erdemlerini sahipleniyor, kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde manüple ediyorlar.

Egemen Batı uygarlığı, muharref dinleri de bayraklaştırmış, iğrenç emelleri uğrunda kullanmaktadırlar. Tarih kitaplarında kaldığını sandığımız Haçlı Seferleri, günümüzde tekrar canlanmış, ve belki de geçmişte olanlardan çok daha acımasız ve sinsice cereyan etmektedir. Dünyada nerede bir problem varsa, orada zulüm altında Müslümanlar ve sözde oraya refah ve düzen götürmek adına işgal etmiş Batılı güçleri görüyoruz. Onlar adalet getiriyorum diye adaletsizlik, barış getiriyorum diye kargaşa, asayiş getiriyorum diye terör, refah getiriyorum diye sefalet getirmekteler. Bölge toplumlarındaki şuursuzluk ve teslimiyetçilik de bu zulmün yaygınlaşmasını hızlandırıyor.

Aslında tarih biraz dikkatli ve vicdanlı okunduğunda görülecektir ki, bu zulüm karşılıksız kalmıyor. İşte bize Kur’anda anlatılan azgın topluluklar ve sonları. Kimileri depremlerle, kimileri tufanlarla, kimileri de türlü afetlerle yok edildiler. Kimileri o zamanın en kudretli savaş gücü sayılan dev fillerine güvendiler, ama onları yerle bir etmeye küçücük kuşlar yetti. Burada biz Müslümanların çıkarması gereken ders şuydu: Müslüman, her halükarda Müslümanca duruşunu bozmayacak, imanından zerre taviz vermeyecek, gerekli sebeplere tevessül ettikten sonra da Allah’a tevekkül edecektir. Münkirler karşısında fiziki düzeyde eksik kalan tarafı ise Allah Teala tamamlayacaktır. 

Ortadoğu ve çevresindeki ülkeler insanlık tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de önemli bir coğrafyayı paylaşıyorlar. Üzerinde büyük hesaplar yapılan bu bölgelerde adaletin ve hakkın hakimiyeti, insanlığın da huzurunun anahtarıdır. İşte biz bu bölgenin içinde ya da çevresindeki insanları daha duyarlı ve bilinçli olmaya çağırıyoruz. Gelin hep birlikte önce İslam’dan beslenen kendi özgün kültür ögelerimize sahip çıkalım, ve kendi medeniyetimizi inşa edelim. Bize dışarıdan sözde refah ve huzur getirme adına zulüm ve sefalet getirenlere karşı daha dik ve onurlu bir duruş sergileyelim. Biz elimizden geleni sonuna kadar yaptıktan sonra zalimlerin o ulaşılamaz, alt edilemez gibi görünen her türlü maddi ve askeri gücü rüzgar önündeki yaprak gibi savrulup gidecektir.

İslam, insanlığın ve evrenin huzur ve selametinin garantisidir. O yeryüzünde hakkıyla yaşandığı zaman bugünkü zulümlerden ve kargaşadan eser kalmayacaktır.

MUSLIM GEORGIA

Gürcistan Gönüllüleri Çalışma Grubu

 

إعلان  هام

نحن نعيش في العهد الذي يتألم فيه المسلمون تحت ظلم واضطهاد وتحكم فيه القوة الظالمة بدل العدل، ولذلك نحتاج أن نقوم بهذا الإعلان.     

إن الظلم كان موجودا طوال تاريخ البشر، ولكن لم يكن شائعا وخفيا مثل يومنا هذا.

ورغم وجود الموارد الكافية للناس كله، إن كمية قليلة من الدول تتحكم على الموارد الكبيرة وتحرم معظم الناس من العيشة المرضية،

وبجانب الفقر الطالع من سوء استعمال الموارد بدون العدالة فهذا الظلم الحديث له وجه آخر شنيع : تعبيد باسم التحرير.

وقد نصب أمراء الظالمون ثروتهم على دماء الشعب ودمعوعهم.

ويعتدون ويكثرون ظلمهم كل يوم بالشدة لحماية نظامهم الطاغي

وبجانب هذا يستملكون فضائل الناس، وينظمونها لتخديم مصالحهم.

ووصلت إلى حد أن حضارة الغربية الحاكمة بدأت تستعمل دينهم المحرف لأغراضم الخبيثة.

وقد حييت مرة ثانية في يومنا هذا الحملات الصليبية التي كنا نظن أنها قد انتهت، وربما تجري اليوم بشكل أكثر خلسة وشرسا ووحشيا من السابق. والكلام التي نستمعها أحيانا من الظالمين هي دليل على أن روح الصليبية لم يمت بعد، و هذا الروح قد تعمق في قلوبهم و يصدرون حينا وحين. قال الله تعالى: إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا…وقال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ما عنتتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر…

وأينما توجد المشاكل في العالم فنرى هناك القوات الغربية التي احتلت أراض المسلمين باسم الحرية والرفاه كما نشاهد في يومنا هذا في الدول الإسلامية. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

وإنهم قد أتوا بالظلم باسم العدالة، والتعاسة باسم الثروة، والفتنة بدل الصلح ، والفوضى بدل الأمانة.

وفقدان وعي الشعب واستسلامه قد سرع تشييع هذا الظلم أكثر، والمسلمون صامتون أمام الظلم الذي يجري بينهم ، يقتلون إخوتنا وأولادنا وأمهاتنا ولكننا نكتفي بالتظاهرات البسيطة؛لأن الإخوة لم تتكمل، ولانحس أي شيئ من قتل أخواننا، فهذا يأدي الكفار إلى الظلم ويقوي جسارتهم، لأنهم يعرفون أن المسلمين لا يقدرون وقف هذا الظلم وأنهم يعرفون أيضا أننا نحب الدنيا أكثر من الآخرة.  

ولكن لما قرأنا التاريخ بالدقة فرأينا أن هذا الظلم لم يبق بدون المقابلة.

وههنا أقوام الباغية وعقوبتها في القرآن، مثل قوم عاد وهود وصالح

فمنهم من هلكوا في الزلزال والطوفان والكارثة المختلفة. ومنهم واثقوا بأفيالهم الضخمة التي كانت تعتبر قوة كبيرة في ذلك الوقت ولكن الطيور قد كفت لتدميرهم. 

وهنا دروس كثيرة لنا كمسلمين: أن المسلم لابد أن يحتفظ بهيبته الإسلامية، ولايتنازل عن إيمانه ولو مثقال ذرة، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى بعد توسله إلى الأسباب اللازمة كما قال الله تعالى:فإذا عزمت فتوكل على الله. فهذا هو سبيل نجاتنا. فلو نستمر بدعم الكفار بشراء مبيعاتهم والسكوت أمام ظلمهم ليستمر الظلم علينا.

والدول التي تقوم في الشرق الأوسط وجواره طوال تاريخ البشرية تقع في جغرافية مهمة في وقتنا هذا. وسيطرة الحق والعدالة في هذه المناطق التي تدور حولها المخططات الكبرى هي مفتاح سلام الناس.

ولذلك ندعو الناس الذين يعيشون في هذالمناطق وحولها أن يكونوا واعيين وحساسين أكثر.

فنتمسك معا بعناصرنا الثقافية التي تتغذى من الإسلام، وننشأ حضارتنا ونحييها مرة ثانية. فنقف بالعزة والشرف أمام الذين يأتون بالسفالة والظلم باسم الراحة والرفاهية والعدل.

ولما قمنا ما في وسعنا فرأينا القوات العسكرية والمادية التي لاتنهزم تتشدد كالورق أمام الريح.

إن الإسلام هو ضمان سلامة وراحة العالم والناس. ولما عشنا الإسلام بالحق فلم يبق من الظلم والفوضى أثرا.

مسلم جورجيا

جماعة المتطوعين الجورجيين

TO THE WORLD PUBLIC
We, in such a time period when the power rules the humanity instead of justice and the oppression on the Muslim societies increases, consider as a necessity to make the this declaration.

Tyranny probably have always existed throughout the history yet was never as much widespread and sly as it is today. Although the sources in the universe are plenty enough, a small population controls the majority of the sources. As a result, the majority of the human being are deprived from a proper life. Apart from the misery arising from the unfair use of the sources, the contemporary tyranny has a more disgusting face: slavery in the name of freedom.

Today’s rulers have erected their wealth on the blood, misery and tears of “others” around the world. They’re further becoming even wilder and aggressive today. Meanwhile, they assume the common virtues of the humanity and abuse them for their own interests.

The ruling Western civilization has also use the distorted religions for their disgusting goals. The crusades, supposedly left in the history books, have come to life once again and are going on even more merciless and stealthy. In any region in the world where a problem exists, there are Muslims under oppression and tyranny and Westerners who occupied in the name of bringing wealth and order. They bring injustice in the name of justice, terror in the name of order, misery in the name of wealth. Unfortunately, the unconsciousness and submission of the local people help the tyranny to spread and settle.  

If the history is read more carefully and sincerely, it is in fact seen that the tyranny has never left without punishment. There, the Holy Quran tell us about the sinful, tyrant societies and what happened finally to them! Some of them were destroyed with an earthquake, some with an flood, some with hurricanes etc. Some relied upon their giant elephants, which were considered then the ultimate war machines, yet some small birds turned out to be powerful enough to destroy them! The lesson we, as Muslims, should infer from these incidents was that Muslims shall keep their dignified posture and shall never compensate. Once fulfilling necessary tasks, they shall rely upon Allah (swt). It is then Allah who will help and complete the physical deficiency of Muslims against the unbelievers.

The Middle East the surrounding countries share a geography that have always been important throughout history and today. The establishment of justice and righteousness there is the key to peace of the humanity. We call all societies living in or around this region to become more sensitive and conscious. Let us keep our own cultural elements nourished from Islam and rebuild our own civilization. Let us keep our dignified posture against tyrants who bring chaos and misery in the name of peace and wealth. Once we try our best, all their physical and military power that looks invincible will be thrown in the air just like a leaf.

Islam is the guarantee for peace and safety of the humanity. When it is realized in our lives, there will be no tyranny and chaos all around the world.   

MUSLIM GEORGIA

Volunteers for Georgia

 

 

Comment here