ღვთისმოსაობა:
ღვთის კმაყოფილების ცოცხლად
შენარჩუნების ცნობიერება ძვირფასო მუსლიმებო!

ერთხელ შუამავალმა თავის მეგობრებს ასე მიმართა: „ისეთი აიათი ვიცი, თუ ადამიანები მას მიეჯაჭვებიან, ყველას ეყოფა“. (იხ. დარიმი, „რიქაქ“ 16) „სწო

Read

სავაჭრო საქმიანობაში პატიოსნება

ძვირფასო მორწმუნენო! ღვთის შუამავალს ერთი ტრადიცია ჰქონდა. ის ხშრად დადიოდა მედინას ბაზარში, ხალხს ესაუბრებოდა და ბაზრის მდგომარეობას აკონტროლებდა.

Read

პარასკევის ლოცვა: ყოველკვირეული შეხვედრა

ძვირფასო მორწმუნენო! როგორც დღეს, მაშინაც ერთ-ერთი პარასკევი დღე იყო. ძვირფასი შუამავალი იმ მნიშვნელოვანი მოგზაურობის დასასრულს უახლოვდებოდა, რომ

Read

ღმერთი ცოდნის გზაზე დამდგარ ადამიანს სამოთხეში შესვლას გაუადვილებს

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთხელ შუამავალმა თავისი მეგობრები შეკრიბა და ცოდნის მნიშვნელობა აუხსნა: „ვინც ცოდნის შესაძენად გზას დაადგება, ღმერთი მას

Read

როდესაც ღმერთი გეხმარება, დამარცხება გამორიცხულია

ძვირფასო მორწმუნენო! მოცემულ აიათში უზენაესი გამჩენი ბრძანებს: „თუ ალლაჰი შეგეწევათ, მძლე არ გეყოლებათ თქვენ. და თუ შემწეობის გარეშე დაგტოვებთ, მაშ

Read

დღეს 1 მუჰარრემი, ჰიჯრით 1443 წელია. გილოცავთ!

უეჭველად, რომელთაც ირწმუნეს, გადაიხვეწნენ სამშობლოდან და იბრძოლეს ალლაჰის გზაზე, აი, ისინი ალლაჰის მოწყალებას იმედოვნებენ, რამეთუ ალლაჰი მიმტევებელია,

Read

მუჰარრემის თვე და ღვთისმსახურება

ყურანის მიხედვით ოთხი თვე ყველაზე მადლიანადაა მიჩნეული და მათგან ერთ-ერთი მუჰარრემის თვეა. ამ თვეში ღვთისმსახურებაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობის მინიჭ

Read

სიძნელეები ერთიანობით გადაილახება

ძვირფასო მორწმუნენო! გასულ კვირას კიდევ ერთი ბუნებრივი კატასტროფის წინაშე აღმოვჩნდით. ტყე ჩვენი დედამიწის ფილტვებია და ვიცით, რომ ესოდენ ძვირფას

Read

ბუნებრივი კატასტროფების
მიმართ პასუხისმგებლობა
უნდა ვიგრძნოთ

ძვირფასო მორწმუნენო! ჩვენ, ადამიანები ბუნებრივ გარემოში ვართ გაჩენილი და შესაბამისად ამ გარემოზე ვართ დამოკიდებული. ჩვენი გარემო ჩვენთვის სასიცოცხლ

Read