სარწმუნოება
გულწრფელობაა,
მისი ბოროტად
გამოყენება ღალატია

ძვირფასო მორწმუნენო „იგი უკვდავია! არ არის ღვთაება, გარდა მისა. მაშ, შეევედრეთ ალლაჰს წრფელი რწმენით. ქება-დიდება ალლაჰს, სამყაროთა ღმერთს! „

Read

ქორწინება

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა ყურანის აიათის მიხედვით უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: „მისი სასწაულებიდანაა ისიც, რომ თქვენგანვე გააჩინა თქვენი მეწყვი

Read

ჩვენი შვილების
წინაშე ვალდებულებები
გაგვაჩნია

ძვირფასო მორწმუნენო! ყურანში უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: „და იცოდეთ, რომ თქვენი ქონება და თქვენი შვილები ცდუნებაა, და უეჭველად, ალლაჰთანაა დი

Read

მსხვერპლშეწირვის დღესასწაული: ძმობისა
და თანადგომის
დღეები

ძვირფასო მორწმუნენო! დღეს წილად გვხვდა ბედნიერება კიდევ ერთხელ დავესწროთ მსხვერპლშეწირვის დღესასწაულს. უსაზღვრო დიდება ალლაჰს, რომელმაც მოგვმადლა

Read

მამა: სამოთხისკენ
მიმავალი გზა

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი წყალობა, რომელი ჩვენმა ყოვლისშემძლე გამჩენმა მოგვმადლა, არის ოჯახი. ოჯახი არის ყველაზე მნიშვნელოვა

Read

ელფაზი ქუფური

სიტყვები, რომლებიც ღვთის გმობას შეიცავს, სამ კატეგორიად იყოფა: 1. ისთიჰზა - რელიგიის ერთ-ერთი საფუძვლის დაცინვა; 2. ისთიხფაფი - იმ პრინციპების დ

Read

ისლამის
სიმბოლოები,
ეზანი და მსხვერპლშეწირვა

ძვირფასო მორწმუნენო!  საზოგადოება სიმბოლოების წყალობით დგას ფეხზე და არსებობას ინარჩუნებს. ისლამის მიმდევრებსაც მათთვის დამახასიათებელი სიმბოლ

Read

რა უნდა ვისწავლოთ გარემოსგან?

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთ დღეს შუამავლის მეგობართაგან ებუ დერდა ნერგს რგავდა. ერთ-ერთმა პიროვნებამ, რომელიც ამ ამბავს შეესწრო, იფიქრა, რომ მისი ე

Read

ღვთისადმი
ლოცვა-ვედრებით
ჩვენი გულები
სიმშვიდეს ჰპოვებს

ძვირფასო მორწმუნენო! უზენაესი გამჩენი ყურანში ასე ბრძანებს: „რომელნიც ალლაჰს ახსენებენ ფეხზე მდგომარე, მჯდომარე თუ მწოლიარე, და ფიქრობენ ცათა

Read