რამადანის ბაირამი:
ერთობის, ერთიანობისა
და ძმობის დღეები

https://youtu.be/7cWFK8mRNnE ძვირფასო მორწმუნენო! ჩვენ კიდევ ერთი რამადანის თვე უკან მოვიტოვეთ. ამ თვეში ვიმარხულეთ, აღვასრულეთ ლოცვები, ვიკითხეთ ყ

Read

კითხვები
ფითრას შესახებ

ახალი ამბები: რელიგიის საკითხთა სამინისტრომ 2024 წლის ფითრის ოდენობა გამოაცხადა ახალი ამბები... რელიგიის საკითხთა უმაღლესმა საბჭომ 2024 წლის ფითრის ო

Read

მარხვა ჩვენს სხეულს
სიჯანსაღეს, სულს კი
სიმშვიდეს მოუტანს.

https://youtu.be/KXsVcn4TRWk ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აიათის მიხედვით უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: „ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! სავალდებულო

Read