პატიოსნება
სავაჭრო
საქმიანობაში

ძვირფასო მორწმუნენო! ჩვენმა უზენაესმა სარწმუნოებამ, ისლამმა, რომელიც ადგენს მშვიდობიანი და სამართლიანი ცხოვრების ძირითად მიმართულებებს, განსაზღვ

Read