სამყაროს წყალობა,
ჰზ. მუჰამმედი (ს.ა.ვ)

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა ყურანში უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს: „ჰეი, შუამავალო! უეჭველად, ჩვენ წარგგზავნეთ მოწმედ, მახარობლად და შემგონებლად! დ

Read