მოხუცების მიმართ პატივისცემა
წყალობისა და გადარჩენის ნიშანია

ძვირფასო მორწმუნენო! მექას გათავისუფლების დღე იყო. ესოდენ დიდი მონატრება უკვე დასრულდა. ძვირფასი შუამავალი და მისი შესანიშნავი ამალა წლების შემდეგ ი

Read

მისი მემკვიდრეობა,
უბადლო ერთგულება და თავდადებაა.

ძვირფასო მორწმუნენო! ჩვენ, კიდევ ერთხელ, „მევლიდი ნების“ ღამე უკან მოვიტოვეთ. ეს კვირა კი, როგორც შუამავლის დაბადებასთან დაკავშირებული კვირეული, ის

Read

მისი მემკვიდრეობა,
უბადლო ერთგულება და თავდადებაა.

ძვირფასო მორწმუნენო! მომავალი კვირა დღის ორშაბათთან დამაკავშირებელი ღამე შუამავლის დაბადების ღამეა. ამ ღამეს დაიბადა ისლამის შუამავალი, რომელმაც გვა

Read

უკვდავი ცხოვრება-საიქიო

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთ დღეს, როდესაც ბედნიერების ხანა იდგა, ერთი კაცი შუამავლის მეჩეთში შევიდა და შუამავალს ხმამაღლა მიმართა: „ღვთის შუამავალო, წ

Read

მორწმუნე სალოცავზე ზრუნავს

ძვირფასო მორწმუნენო! „ბედნიერების ხანაში“ შუამავლის მეჩეთში ერთი ქალი მსახურებდა, რომელიც მეჩეთის სისუფთავეზე ზრუნავდა. ერთ დღესაც შუამავლა ეს ქა

Read