ბარაქა: სულიერი სიუხვე

ძვირფასო მორწმუნენო! უზენაესი გამჩენი ყურანში ბრძანებს: „და რომ იმ ქვეყნის ხალხს ერწმუნათ და თავი აერიდებინათ, უეჭველად, გარდავფენდით მათდა ცი

Read