კეთილი იყოს შენი მობრძანება ადამიანთა სამყაროში დალოცვილო შუამავალო!

კაცობრიობის ისტორიაში შემოანათა შენმა შუქმა. ჰატიჯას გამოემშვიდობე და ჰირას მაღაროში განმარტოვდი. გადიოდა დღეები, საგზალი გამოგელია და უკან მობრუ

Read

ადამიანისა და ნივთის მიმართ პატივი!

გზად შემოგხვდა ქვა. აიღე და მოისროლე, გზა გაათავისუფლე. ეს ერთგვარი პატივისცემის ფორმაა, თუმცა კაცთა მიმართ. ვინაიდან არ უწყი, რომ ეს ქვა სად მოხვდა,

Read

წყეულიმც იყოს ამა სოფელი!

კარგი წყეულიმც იყოს, მაგრამ რატომ! რა დაგიშავა? რა მოგაკლო? რა შეგიზღუდა? წყლის უქონლობას უჩივი, ჰაერის უკმარისობას თუ მუცლის ამოვსებას? კარგი წყეული

Read

ძირითადი საზომი ერთეული: ჭეშმარიტი გზა!

ყველას ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ, რომელიც ჩვენში დიდ შთაბეჭდილებებს ტოვებს. ბავშვობაში, მშობელი იდეალია ჩვენთვის. ყველას ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ, რომელ

Read

რწმენა სიტყვისა და ქცევის ერთობლიობაა

თუკი რწმენაშა სიტყვა და საქციელი სხვადახვაა, მაშინ წარმატება წარმოუდგენელია. დიადი ღმერთი ასე ბრძანებს: ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ! რატომ ამბობთ იმა

Read

განგება და მისი აღსრულება

რწმენის მეექვსე ბურჯს წარმოადგენს განგების რწმენა და მისი არსრულება, აგრეთვე იმის რწმენაც, რომ სიკეთეც და ბოროტებაც ალლაჰის შექმნილია. უნდა ვიცოდეთ

Read

ზედმეტობა (იფრად), ნაკლოვანება (თეფრიდ), ზომიერება (იღთიდალ)

დიადი ღმერთი წმინდა ყურანში შემდეგნაირად ბრძანებს: და ამგვარად დაგადგინეთ თქვენ შუა (სამაგალითო-ზომიერ) თემად, რათა მოწმენი იყოთ ადამიანთა მიმართ

Read

იმამი აზამი ებუ ჰანიფე და ღვთისგმობა

იმამი აზამი ებუ ჰანიფე და ღვთისგმობა დღეისათვის ღვთისგმობის იდეოლოგიას კარგი გასავალი აქვს. არ ვიცი სად იშოვეს ეს გაურკვეველი წარმომავლობის ბეჭედი, რო

Read

რელიგიის როლი მსოფლიო მშვიდობისთვის

რელიგიის განმარტება უეჭველია, რომ ისტორიის მანძილზე უამრავი განმარტება არსებობს რელიგიის, როგორც დასავლეთში ასევე ისლამის სამყაროში. „რელიგია, გონიერ

Read

თეჰვიდი

თეჰვიდი ნიშნავს ალლაჰის უნიკალურობასა და ერთადერთობას. ეს არის იმანის-რწმენის მთავარი ნაწილი და ყურანში მშვენივრად არის ახსნილი.: “თქვი: ის, ალლაჰი ე

Read