ჯანმრთელობა შეუფასებელი წყალობა

რეზო მიქელაძე სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს ფეთვის განყოფილების ხელმძღვანელი ჰიჯრეთის მეათე წელს, რებიულ ახირის მთვარეში, ხალიფა ომერი მო

Read