სხეულის დასაფარი ნაწილები და სარწმუნეობის წესისამებრ ჩაცმა

  ძვირფასო მუსლიმებო! აიათში, რომელიც წავიკითხე, უზენაესი ბრძანებს: „ჰეი, ადამის შვილნო! ჩვენ მოგივლინეთ თქვენ სამოსი თქვენთა სარცხვინებელთა

Read