სიმართლისათვის ბრძოლა, ერთობა და ერთიანობა

ძვირფასო მუსლიმებო! წინამდებარე აიათში უზენაესი ბრძანებს: „მორწმუნეებს შორის არიან კაცნი, რომელნიც ალლაჰთან დადებული აღთქმის ერთგულნი დარჩნენ. მათ შ

Read