სამთვეულის სულიერ გარემოს ვუახლოვდებით ძვირფასო მუსლიმებო! აქ წარმოდგენილ აიათში უზენაესი ალლაჰი ბრძანებს: „ესწრაფეთ მიტევებისკენ თქვენი

Read

ღმერთსა და მსახურს შორის კავშირი

ღმერთსა და მსახურს შორის კავშირი ძვირფასო მუსლიმებო! აიათში, რომელიც წავიკითხე, ღმერთი ბრძანებს: „ვინც ჰმორჩილებს ალლაჰს თავისი არსით და იგი კეთი

Read