სათაურები

ყადირის ღამე,

რელიგიურად გამორჩეულ ღამეებს შორის, ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე მნიშვნელოვანია. სიტყვა „ყადრს“ რამოდენიმე მნიშნელობა გააჩნია. მათ შორის: ძლევა, გადაწყვეტილება, სიდიადე, ღირებულება, ღირსება და სხვა.

ყურანი დედამიწას პირველად ამ ღამეს მოევლინა, რითიც ამ ღამემ დიდი პატივი და მნიშვნელობა შეიძინა, ამიტომ ეწოდა მას ყადირის ღამე.

 

რამადანის თვეს მრავალი ისეთი თვისება გააჩნია, რითიც განსაკუთრებით მნიშნელოვანია და ერთ-ერთი ასეთი თვისება გახლავთ ყადირის ღამე, რომელიც რამადანის თვეშია. ყადირის ღამის მნიშვნელობას კი, ღვთისა და ხალხის თვალში, ყურანის ამ ღამეში მოვლინება განსაზღვრავს.   

 

გარდა ამისა, ყადირის ღამეს გააჩნია მრავალი სხვა თვისება, რომლებიც სხვა ღამეებისგან გამოარჩევს. ყურანის მოვლინება ამ ღამეს არის დაწყებული. ეს მოვლენა ყურანში ყადირის სურაშია გადმოცემული:

„უეჭველად, ჩვენ გარდმოვავლინეთ იგი[1] ყადირის[2] ღამეს!

 რა გამცნობს შენ, რას ნიშნავს ყადირის ღამე?

ყადირის ღამე ათას თვეზე უკეთესია!

ღმერთის ნებით გადმოდიან ანგელოზები და სული[3], ყოველი ბრძანების შესასრულებლად.

ის ღამე, ცისკრის ამოსვლამდე, მშვიდობითა და ბედნიერებითაა აღსავსე! „ (ყადრ 1-5)

 

მართალია ყადირის ღამის ზუსტი დრო მითითებული არ არის, მაგრამ მისი მადლი და მნიშვნელობა ფართოდაა განმარტებული.

ამ ღამის თვისებები შემდეგია: ყურანის მოვლინება ამ ღამეს დაიწყო, ყადირის ღამე ათას თვეზე უფრო სასარგებლოა; ამ ღამეს მთავარანგელოზი ჯებრაილი და სხვა ანგელოზები დედამიწაზე ჩამოვლენ; ეს ღამე გამთენიის მოსვლამდე მადლისა და სიმშვიდის დრო იქნება…

„ჩვენ გარდმოვავლინეთ იგი ყადირის ღამეს“. აიათში ნაბრძანები ამ სიტყვების მიხედვით,  ღმერთმა ყურანი ამ ღამეს სრული ფორმით დედამიწის ცამდე მოავლინა, შემდეგ კი მთავარანგელოზ ჯებრაილის მეშვეობით 23 წლის განმავლობაში, ასე თანდათანობით შუამავალს აწვდიდა.

ეს ღამე ათას ისეთ თვეზე სასარგებლოა, რომელთა შორის ყადირის ღამე არ არის. ათასი თვე ოთხმოცდასამი წელი და ოთხი თვეა. გამომდინარე აქედან, ამ ღამეს შესრულებული ღვთისმსახურება 83 წლის მანძილზე შესრულებულ ღვთისმსახურებაზე მეტია. ეს კი ეზენაესის მხრიდან შუამავალსა და მორწმუნეებისთვის გაკეთებული მნიშვნელოვანი საჩუქარია.

ამ ღამეს ანგელოზი ჯებრაილი და ანგელოზთა ჯგუფები დედამიწაზე ჩამოდიან, რათა უზენაესის მიერ დადგენილი მრავალი გადაწყვეტილება აღასრულონ. ისინი ესალმებიან მორწმუნეებს და მათი უსაფრთხოებისა და სიკეთისთვის ლოცულობენ.        

 

 

ყადირის ღამის ზუსტი დრო შუამავალს ჩვენთვის არ უცნობებია. მან გვირჩია, რომ ეს უბადლო ღამე რამადანის თვის ბოლო ათი ღამის კენტ რიცხვებში უნდა გვეძებნა. (ბუჰარი, ფადლუ ლეილეთილ ყადრ, 2).

ზოგიერთი ჰადისის მიხედვით კი ყადირის ღამე რამადანის თვის 27-ე ღამესაა, ამიტომ მთელი ისლამური სამყარო ამ ღამეს განსაკუთრებით ცდილობს ყადირის ღამის აღნიშვნას და ღვთისმსახურებით დატვირთვას. (მუსლიმ, მუსაფირინ 179)

მიზანი იმის, თუ რატომ ზუსტად არ არის ცნობილი ყადირის ღამის ზუსტი დრო, არის ის, რომ ჩვენ მთელი რამადანი, როგორც ყადირის ღამე,  ღვთისმსახურებასა და ვედრებაში უნდა გავატაროთ. ჰზ. აიშე გადმოგვცემს, რომ შუამავალი რამადანის თვეში, სხვა თვეებთან შედარებით, უფრო მეტ ღვთისმსახურებას ასრულებდა. რამადანის ბოლო ათ დღეს კი რამადანის სხვა დღეებთან შედარებით უფრო მეტს ლოცულობდა. ამრიგად, რამადანის ბოლო ათ დღეს უფრო ინტერნსიური ღვთისმსახურებით ყადირის ღამის მადლითაც ვისარგებლებთ და შუამავლის სუნნეთსაც შევასრულებთ.      

 

ყადირის ღამის მადლით სრულფასოვნად სარგებლობის მიზნით შესასრულებელი ღვთისმსახურება შემდეგია: ნამაზის ლოცვა, ყურანის კითხვა, ვედრება და „თეფექქური“. შუამავალი რამადანის ბოლო ათ დღეს ყველა ამათგანს ასრულებდა. განსაკუთრებით უნდა გავაძიეროთ ვედრება ამ ღამეს, რადგან შუამავალმა ჰზ. აიშეს ურჩია ამ ღამეს შემდეგი ვედრება წარმოეთქვა: „ღმერთო, შენ მიმტევებელი ხარ. პატიება გიყვარს. მომიტევე მეც“. (თირმიზი, დეავათ 84)

შუამავალი ასევე ბრძანებდა: „ამ თვეში ერთი ისეთი ღამეა, რომელიც ათას თვეზე უმჯობესია. ვინც ამ ღამის სიკეთის გარეშე დარჩება, ის ათასი თვის სიკეთის გარეშე დარჩენილის მსგავსია“. (ნესაი, სიამ 5)

ჩვენ ყვლანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ სრულფასოვნად გამოვიყენოთ ამ ღამის მადლი, რადგან ის ათასი თვის მადლს უდრის.

ამრიგად, მთელი გულითა და გრძნობით გილოცავთ ყადირის ღამეს და უზენაესს ვთხოვ, ამ მადლიანი ღამის წყალობით, ჩვენი ქვეყნის, მთელი ისლამური სამყაროსა და მთელი კაცობრიობისათვის მშვიდობა და კეთილდღეობა დაემკვიდრებინოს.   

 


[1] წმინდა ყურანი

[2] როგორც ბუჰარი და მუსლიმი გადმოგვცემენ, ყადირის ღამე, მთვარის კალენდრის მიხედვით მეცხრე თვის, ე.ი. რამაზნის თვის 27-ე  ღამეა

[3] მთავარანგელოზი ჯებრაილი

Comment here