სათაურებიხუტბა

სამოთხე- უსაზღვრო წყალობა მორწმუნეთათვის.

Sevgili inananlar !
Kutsal ayete göre Allah şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz, iman edenler ve iyilik edenler, onlar için bir mutluluk cennetidir! Brrr orada sonsuza kadar kalacak, Allah’ın vaadi haktır.” Ve güçlüdür, bilgedir! ” (Lokman 31 / 8-9)

Sevgili inananlar !
Merhametli ve merhametli Tanrı bizi sonsuz bir lütufla ödüllendirdi ve bu merhamet, bu dünyevi hayatla başlayan Saikyo hayatıyla devam ediyor. Dünyevi imtihan sınavının yeri, insanların yaptıklarının dikkate alındığı ve liyakate göre onlara bir ödül ya da ceza verilecek olan Saikyo’dur. Kim canını, aklını, yüreğini ve malını Allah’ı razı etmek ve iyilik yapmak amacına adarsa, Allah onu sonsuz bir rahmetle ödüllendirecek, iman etmeyen ve kötülük yolunu seçen de ona göre cezalandırılacaktır. 

Sevgili inananlar !
Cennet, sonsuz ilahi merhametin hüküm sürdüğü bir huzur ve mutluluk yeridir. Allah’ı razı etmeye çalışan, her hareketinde ibadet eden ve İslâmî fazilet gösteren müminler cennetle mükafatlandırılacaktır. Cennet, sürekli güncelleneceğimiz ve sürekli kalacağımız bir mutluluk yeridir.

Sevgili Müslümanlar !
Bu dünyevi yaşamda Allah’ın koyduğu sınırları aşmayan ve iman kurallarına göre yaşayan müminler, sağ ellerine “hayat kitabı” nı alacaklardır. Kuran şöyle buyurur:
“Oraya huzur içinde girin!” (Hicri 15/46)
Cennet ehliyle ilgili olarak Kuran da şunu buyurmaktadır:

„და წასხმულნი იქნებიან, რომელნიც მოკრძალებულნი იყვნენ თავიანთი ღმერთის წინაშე სამოთხისაკენ გუნდებად. როცა მიაღწევენ მასთან კარიბჭენი მისი გაეღება და გუშაგნი მისი ეტყვიან: „მშვიდობა თქვენდა!“ რაოდენ მწყაზარნი ხართ. მაშ, მარადიულად შედით მასში!“ (ზუმერ 39/73)

სამოთხეში შესულებისთვის უკვე ყველანაირი სირთულე დასრულებულია და ისინი უკვე მუდმივად ნეტარებაში იცხოვრებენ.

ძვირფასო მორწმუნენო!
ყურანსა და ჰადისებში მრავლადაა მაგალითები, სადაც სამოთხეში არსებული უსაზღვრო წყალობაა აღწერილი. აღნიშნული მაგალითები მორწმუნეთათვის უფრო მეტი მოტივაციის შემქმნელია. შუამავალი ბრძანებს, რომ სამოთხეში არსებული წყალობა იმდენად უხვია, რომ ის ჯერ არცერთ თვალს არ უნახავს, არავის სმენია და ვერც ვერავინ წარმოიდგენს. (იხ. ბუჰარი, „ბედულ ჰალქ“ 8)

გამომდინარე აქედან, მოდით ყველამ გამოვიჩინოთ მოთმინება და გულწრფელად შევეცადოთ ისლამის მიერ მოტანილი წესების მიხედვით ცხოვრებას, რომლებიც საბოლოოდ სამოთხეში შესვლის საწინდარია. მოდით, გავიძლიეროთ რწმენა და იმედი, რომ ღმერთი ჩვენი ნამოქმედარით კმაყოფილი იქნება და სამოთხით დაგვაჯილდოვებს.

Sevgili inananlar !
Bildiğiniz gibi, tüm dünya pandemiye karşı mücadelenin içinde. Kurallara ve tavsiyelere uymak görevimizdir. Kişisel kullanın ve sosyal mesafeyi koruyun. Ayrıca hijyene özel önem vermeliyiz. Enfeksiyon kaynağı olmamak için çok dikkatli olmalıyız. Bu bağlamda, e’ye özel dikkat gösterilmelidir. წ. Risk grubundaki insanlar. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan inananlar, evde dua etmeye teşvik edilir. Önlem almanın ve önleyici tedbirlerin bu zorlu sınavın üstesinden gelmemize çok yardımcı olacağını unutmayın. 

Comment here