სათაურები

იერუსალიმთან დაკავშირებით ისლამური სამყაროს დუმილი ისევ გრძელდება.

იერუსალიმთან დაკავშირებით ისლამური სამყაროს დუმილი ისევ გრძელდება.

50 წლის წინ ფაისალ ბინ აბდულაზიზის ცრემლები…

 • ძმებო! რას ველოდებით?!
 • საერთაშორისო სინდისად წოდებულ რეიმეს ველოდებით?!
 • სად არის ის?
 • მესჯიდი აყსა ხომ თქვენ გელოდებათ!
 • მისი სურვილი ხომ თქვენი იქ მისვლაა!
 • ის ხომ დახმარებას ელოდება, ძმებო!
 • იმ სიძნელეებისა და ტანჯვისგან გათავისუფლებას თქვენგან ითხოვს!
 • კი მაგრამ, რისი გვეშინია?!
 • სიკვდილის გვეშინია?!
 • ღვთის გზაზე ბრძოლაში სიკვდილზე უკეთესი სიკვდილი განა არსებობს?!
 • ჩემო მუსლიმო ძმებო! ჩვენი სურვილი ხელახლა აღდგომაა.
 • მისი სახელია ისლამი!
 • ეს არც სეპარატიზმია, არც რასიზმი და არც რომელიმე მიმდინარეობის უპირატესობა.
 • ეს მოწოდებაა მხოლოდ ისლამისკენ.
 • ეს არის ღვთის გზაზე ბრძოლის სახელი!
 • ჩვენი სარწმუნოებისა და რწმენის სიდიადისთვის.
 • წმინდა ადგილების დასაცავად!
 • და იმისთვის, რომ ღმერთმა მის გზაზე შაჰიდობის ღირსი გამხადოს,
 • ღმერთს ვევედრები!
 • ძმებო!
 • მომიტევეთ, გრძნობებმა მომერია,
 • მაგრამ როდესაც ვხედავ, რომ მესჯიდი აყსა, ეს წმინდა მიწა ღვთის ჭეშმარიტი სარწმუნოების მტრებს უპყრიათ, როდესაც მისი ღირსების შელახვას ცდილობენ, როდესაც ამცირებენ და აკნინებენ,

ღვთის წინაშე ხელებს აღვაპყრობ და ასე ვევედრები:

 

თუ ამ წმინდა მიწის გათავისუფლებაში მონაწილეობა ვერ უნდა მივიღო და მისი თავისუფლების ხილვას ვერ უნდა ვეღირსო, ერთ წამსაც ნუ მაცოცხლებს! 

Comment here