ზოგადი ისლამ. ინფო.

გარდაცვალებიდან 300 წლის შემდეგ ეპოქას გაცდენილი ხმა- ითრი

Comment here