ადამიანი, რწმენა და სიცოცხლე

ძვირფასო მუსლიმებო! ჩემს მიერ წაკითხულ აიათში უზენაესი ბრძანებს: „უეჭველად, ჩვენ  ადამიანი „საუკეთესო ფორმად“ გავაჩინეთ! მერე კი ვაქციეთ იგი

Read More

365 დღის შეჯამება

  365 დღის შეჯამება ფიქრით ცხოვრების გატარება   ძვირფასო მუსლიმებო! აიათში, რომელიც წავიკითხე, უზენაესი ბრძანებს: „სააქაო ცხოვრება მ

Read More

ნამაზი- ღმერთთან სიახლოვის გზა

ნამაზი- ღმერთთან სიახლოვის გზა ძვირფასო მუსლიმებო! ერთ დღეს შუამავალი მრევლს ესაუბრებოდა და ასეთი შეკითხვა დასვა: „რომელიმე თქვენგანის სახლის წინ

Read More

საქართველოს მუფთი ადამ შანთაძე გახდა

მუსლიმთა საბჭომ სრულიად საქართველოს მუფთად ადამ შანთაძე აირჩია. საბჭო 19 წევრისგან შედგებოდა და აქედან მას მხარი ცამეტმა დაუჭირა. სულ სამი კანდიდატი ი

Read More

დილის ვედრება – არაბული

ყველაფერი ღმერთს ეკუთვნის. ასე გავათენეთ. დიდება ალლაჰს! არ არსებობს სხვა ღმერთი მის გარდა. ის ერთადერთია და არ ჰყავს მოზიარე. მისია მეუფება. მას

Read More

„შუამავლის დაბადება“

لَقَدْكَانَلَكُمْف۪يرَسُولِاللّٰهِاُسْوَةٌحَسَنَةٌلِمَنْكَانَيَرْجُوااللّٰهَوَالْيَوْمَالْاٰخِرَوَذَكَرَاللّٰهَكَث۪يراًۜ وَقَالَرَسُولُاللَّهِصَلَّ

Read More

მუჰარრემის თვე და აშურას დღე

ძვირფასო მუსლიმებო! დიადი ღმერთი წმინდ ყურანში ბრძანებს: “უეჭველად, თორმეტი თვეა თვეთა რიცხვი ალლაჰის წინაშე”. ამ თორმეტი თვიდან ერთ-ერთი მუჰარრემი

Read More

ყადირის ღამე,

რელიგიურად გამორჩეულ ღამეებს შორის, ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე მნიშვნელოვანია. სიტყვა „ყადრს“ რამოდენიმე მნიშნელობა გააჩნია. მათ შორის: ძლევა, გადაწყ

Read More