მემკვიდრეობა: საკუთრების უფლების მინიჭება

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აიათის მიხედვით ღმერთი ბრძანებს: „კაცებს წილი იქიდან, რაც მშობლებმა და ნათესავებმა დაუტოვეს. და ქალებს წილი იქიდან, რაც

Read

სურა ფათიჰა: ყურანის შესავალი

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთხელ შუამავალმა ებუ საიდ ბ. მუალლას უთხრა: „სანამ მეჩეთიდან გახვალ, ყურანის უდიდესი სურა უნდა გასწავლო. ეს სურა შვიდი აიათისგ

Read

yeni yıl

ილჰამი აირანჯი ქრისტიანული სარწმუნოების მიხედვით ახალი წელი შუამავალ იესოს დაბადებას უკავშირდება. შობად წოდებულ ამ დღესასწაულს კათოლიკები და პროტესტან

Read

ალკოჰოლური სასმელები: საწამლავი, რომელიც ბოროტების მეგობარია

ძვირფასო მუსლიმებო! ისლამი გვიწესებს წესებს, რომლებიც ჩვენს ჯანმრთელობას, გონებას, ქონებას, რწმენასა და შთამომავლობას იცავს. ისლამი გვიბრძანებს,

Read

მორწმუნე ყველა საქმეში ზომიერია

ძვირფასო მუსლიმებო! ყურანის აიათში ჩვენი უზენაესი გამჩენი ბრძანებს: „იმით, რაც ალლაჰმა გიბოძა, ისწრაფე საიქიო სამყოფელისკენ, და არ დაივიწყო შენი წი

Read

საუკეთესო მორალი

პროფ. ალი ერბაში რელიგიის საქმეთა მინისტრი მატერიალურ სამყაროში ადამიანის მნიშვნელობის განმსაზღვრელი მისი პასუხისმგებლობაა და ამ პასუხისმგებლობის

Read

წყალი: სიცოცხლისა და შვების წყარო

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი წყალობა, რაც ღმერთმა გვიბოძა, არის წყალი. ყურანში ნაბრძანებია, რომ ყველა ცოცხალი არსება წყლისგანაა

Read

უსარგებლო საქმეებზე თავის დანებება კარგი მსახურების ნიშანია

ძვირფასო მუსლიმებო! აღნიშნულ აიათში უზენაესი ბრძანებს: „და როს გაიგონებენ ფუჭსიტყვაობას, ზურგს აქცევენ და ამბობენ: „ჩვენ -  ჩვენი საქმეებით, თ

Read

მორწმუნე პასუხიმგებლობის მატარებელია

ძვირფასო მუსლიმებო! ღმერთმა ადამიანი გონიერ, ღირსეულ და პასუხისმგებლობით აღსავსე არსებად გააჩინა. ისლამის პრინციპების მიხედვით ყოველ ადამიანს დაბ

Read