ისლამური პერიოდი საქართველოში

ისლამის ჯარების საომარი მოქმედებები კავკასიის მიმართულებით წმინდა ომარის ეპოქაში დაიწყო ისლამის ჯარების საომარი მოქმედებები კავკასიის მიმართულებით წმ

Read

ქართული ენა არის საქართველოს სახელმწ

საქართველოს ოფიციალური ენა ქართულია საქართველოს ოფიციალური ენა ქართულია. მაგრამ რუსული ის მეორე ენაა, რომელიც ძველი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებ

Read

საქართველოს ეკონომიკა

საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმს დიდი პოტენცია გააჩნია საქართველოში განვითარებულია როგორც მექანიზირებული სოფლის მეურნეობა, ისე მრეწველობა. სუბტროპიკულ

Read