ისლამური პერიოდი საქართველოში

ისლამის ჯარების საომარი მოქმედებები კავკასიის მიმართულებით წმინდა ომარის ეპოქაში დაიწყო ისლამის ჯარების საომარი მოქმედებები კავკასიის მიმართულებით წმ

Read More

საქართველოს ისტორია

საქართველომ, 1921 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ცნობილია, რომ იმ პერიოდში, როცა თურქეთში ეროვნუ საქართველო უახლესი ისტორიითა და დღევანდელობით საქ

Read More

ისლამ. პერ. საქართველოში

ისლამის ჯარების საომარი მოქმედებები კავკასიის მიმართულებით წმინდა ომარის ეპოქაში დაიწყო ისლამის ჯარების საომარი მოქმედებები კავკასიის მიმართულებით

Read More

ოსმალ. ბატ. პერიოდი

ფათიჰ სულთან მეჰმედის მიერ ტრაპიზონის დაპყრობის შემდეგ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოზეც მოეწყ ოსმალთა დაინტერესება ანატოლიის ჩრდილო–აღმოსავლეთით მდებარ

Read More

რუს. მართ. საქართ.

რუსული მთავრობის მიერ საქართველოში განხორციელებულ გარუსებულ პოლიტიკასთან ერთად ბატონყმობა რუსული მთავრობის მიერ საქართველოში განხორციელებულ გარუსებულ

Read More

რელიეფი

დიდი კავკასიონის მთაგრეხილი, რომელიც დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ თანდათან მაღლდება, ქვეყან საქართველო რელიეფის ფორმების მიხედვით იყოფა სამ რეგიონად:

Read More

საქართველოს მიმოხილვა

საქართველო დიდი კავკასიონის მთაგრეხილის სამხრეთით მდებარეობს. ოფიციალური სახელი ამ ქვეყნისა, რომელიც რუსულად ცნობილია როგორც „გრუზია“, ქართულად – საქ

Read More

ქართული ენა არის საქართველოს სახელმწ

საქართველოს ოფიციალური ენა ქართულია საქართველოს ოფიციალური ენა ქართულია. მაგრამ რუსული ის მეორე ენაა, რომელიც ძველი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებ

Read More

საქართველოს ეკონომიკა

საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმს დიდი პოტენცია გააჩნია საქართველოში განვითარებულია როგორც მექანიზირებული სოფლის მეურნეობა, ისე მრეწველობა. სუბტროპიკულ

Read More