უანრშეზღუდულობა: გამოცდა, რომლის შედეგიც სამოთხეა

აღნიშნულ აიათში უზენაესი ბრძანებს: „უეჭველად, თქვენგან ყველაზე პატივდებული ალლაჰის წინაშე თქვენში ყველაზე უფრო ღვთისმოშიშია. უეჭველად, ალლაჰი ყოვ

Read

ძვირფასო მუსლიმებო!

ჩემს მიერ წაკითხულ აიათში დიადი გამჩენი ბრძანებს: „მოჰმადლა ალლაჰმა მოწყალება მორწმუნეებს, როცა მოუვლინა მათ შუამავალი მათივე წიაღიდან, რომელიც უკით

Read

იერუსალიმი ისლამის სამშობლოა

ძვირფასო მუსლიმებო! ერთ დღეს დიდად პატივცემულმა დედა მეიმუნემ შუამავალს იერუსალიმის შესახებ ჰკითხა. შუამავალმა ასე უპასუხა: „ის განკითხვის ადგილია.

Read