მემკვიდრეობა: საკუთრების უფლების მინიჭება

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აიათის მიხედვით ღმერთი ბრძანებს: „კაცებს წილი იქიდან, რაც მშობლებმა და ნათესავებმა დაუტოვეს. და ქალებს წილი იქიდან, რაც

Read