ცხოველების მიმართ შემწყნარებლობა: რელიგიური და ადამიანური პასუხისმგებლობა

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთ დღეს შუამავალმა მეგობრებს მოუყვა ერთი კაცის ამბავი, რომელმაც უდაბნოში წყურვილისგან მისუსტებულ ძაღლს ჭიდან ფეხსაცმლით წყა

Read

გონებრივი ღვთისმსახურება; თეფექქური

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აიათის მიხედვით უზენაესი ბრძანებს: „რომელნიც ალლაჰს ახსენებენ ფეხზე მდგომარე, მჯდომარე თუ მწოლიარე, და ფიქრობენ ცა

Read

მემკვიდრეობა: საკუთრების უფლების მინიჭება

ძვირფასო მორწმუნენო! წმინდა აიათის მიხედვით ღმერთი ბრძანებს: „კაცებს წილი იქიდან, რაც მშობლებმა და ნათესავებმა დაუტოვეს. და ქალებს წილი იქიდან, რაც

Read

სურა ფათიჰა: ყურანის შესავალი

ძვირფასო მორწმუნენო! ერთხელ შუამავალმა ებუ საიდ ბ. მუალლას უთხრა: „სანამ მეჩეთიდან გახვალ, ყურანის უდიდესი სურა უნდა გასწავლო. ეს სურა შვიდი აიათისგ

Read