მორწმუნე ჭეშმარიტების განსახიერება და ჭეშმარიტებისკენ მომწოდებელია

ძვირფასო მორწმუნენო! უზენაესი გამჩენი ყურანში ბრძანებს: „ჰეი შენ, სამოსში გახვეულო! წამოდექი და შეაგონე! და ადიდე ღმერთი შენი!“ (მუდდესირ 74/1-3).

Read