მუჰარრემის თვე, აშურა და ქარბელას გზავნილი

მუჰარრემის თვე მუსლიმებისთვის რელიგიური, კულტურული და ისტორიული თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი გზავნილების მატარებელია. ამ თვეს უკავშირდება ჰიჯრის მოვლენ

Read