ქართული ენა არის საქართველოს სახელმწ

საქართველოს ოფიციალური ენა ქართულია საქართველოს ოფიციალური ენა ქართულია. მაგრამ რუსული ის მეორე ენაა, რომელიც ძველი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებ

Read