საქართველოს ეკონომიკა

საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმს დიდი პოტენცია გააჩნია საქართველოში განვითარებულია როგორც მექანიზირებული სოფლის მეურნეობა, ისე მრეწველობა. სუბტროპიკულ

Read