13/05/2021

იერუსალიმის თავისუფლებით,
მრავალ ბაირამს დაესწარით

12/05/2021

ჩაგრულთა გოდებას
მოუსმინე!
ხმა მიაწვდინე!
ხელი გაუწოდე!

07/05/2021

ყადირის ღამე: ათას თვეზე უკეთესი ღამე

07/05/2021

ჰოი, სიკვდილო…!

30/04/2021

შემწობა საზოგადოების შვებაა

23/04/2021

ობოლი, რომელიც უზენაესმა კაცობრიობას მიაბარა

16/04/2021

შვების თვე რამადანი

13/04/2021

რამადანი დასვენებისა და წყალობის თვეა

09/04/2021

რამადანი: წმინდა სტუმარი

05/04/2021

ერთიმეორის მიმართ ყურადღებიანი უნდა ვიყოთ

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება