სათაურებიხუტბა

უსარგებლო საქმეებზე თავის დანებება კარგი მსახურების ნიშანია

სათაურებიხუტბა

მორწმუნე პასუხიმგებლობის მატარებელია

სათაურებიხუტბა

სამოთხე- უსაზღვრო წყალობა მორწმუნეთათვის.

სათაურებიხუტბა

მცირე განბანვა სხეულის სიჯანსაღისა და სულიერი სიმშვიდის მომტანია

სათაურებიხუტბა

შუამავალი და ბავშვები

სათაურებიხუტბა

ღმერთი, რომელიც გვაძლევს განსაცდელს, შვებასაც მოგვივლენს…

სათაურებიხუტბა

მეჩეთი:
ღმერთის
სახლი

სათაურებიხუტბა

მორწმუნის ლმობიერი ხასიათი

სათაურებიხუტბა

თვითკონტროლისა და თვითკრიტიკის მნიშვნელობა

სათაურები

სალოცავი და განათლება

01/12/2020

უსარგებლო საქმეებზე თავის დანებება კარგი მსახურების ნიშანია

29/11/2020

მორწმუნე პასუხიმგებლობის მატარებელია

27/11/2020

სამოთხე- უსაზღვრო წყალობა მორწმუნეთათვის.

27/11/2020

მცირე განბანვა სხეულის სიჯანსაღისა და სულიერი სიმშვიდის მომტანია

26/11/2020

შუამავალი და ბავშვები

23/11/2020

ღმერთი, რომელიც გვაძლევს განსაცდელს, შვებასაც მოგვივლენს…

16/10/2020

მეჩეთი:
ღმერთის
სახლი

09/10/2020

მორწმუნის ლმობიერი ხასიათი

02/10/2020

თვითკონტროლისა და თვითკრიტიკის მნიშვნელობა

25/09/2020

სალოცავი და განათლება

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება