სათაურებიხუტბა

განსაცდელის ჟამს სულიერებისგან მიღებული დახმარება

სათაურებიხუტბა

„ჩვენი ვალია მოთმინებითა და ღვთისადმი მინდობით განვიმსჭვალოთ“.

სათაურებიხუტბა

რწმენის სიტკბოების აღქმა: ღვთისა და შუამავლის სიყვარული

ამბებისათაურები

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი

სათაურებიხუტბა

სულიერი სიმშვიდის პერიოდში შესვლა

სათაურებიხუტბა

ახალგაზრდები: ჩვენი უდიდესი შესაძლებლობა და სიმდიდრე

სათაურებიხუტბა

ცხოველების მიმართ შემწყნარებლობა: რელიგიური და ადამიანური პასუხისმგებლობა

სათაურებიხუტბა

გონებრივი ღვთისმსახურება; თეფექქური

სათაურებიხუტბა

მემკვიდრეობა: საკუთრების უფლების მინიჭება

სათაურებიხუტბა

სურა ფათიჰა: ყურანის შესავალი

27/02/2021

განსაცდელის ჟამს სულიერებისგან მიღებული დახმარება

20/02/2021

„ჩვენი ვალია მოთმინებითა და ღვთისადმი მინდობით განვიმსჭვალოთ“.

19/02/2021

რწმენის სიტკბოების აღქმა: ღვთისა და შუამავლის სიყვარული

17/02/2021

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი

12/02/2021

სულიერი სიმშვიდის პერიოდში შესვლა

05/02/2021

ახალგაზრდები: ჩვენი უდიდესი შესაძლებლობა და სიმდიდრე

29/01/2021

ცხოველების მიმართ შემწყნარებლობა: რელიგიური და ადამიანური პასუხისმგებლობა

22/01/2021

გონებრივი ღვთისმსახურება; თეფექქური

18/01/2021

მემკვიდრეობა: საკუთრების უფლების მინიჭება

08/01/2021

სურა ფათიჰა: ყურანის შესავალი

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება